1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu IVS

Ho Chi Minh, Ha Noi
Outsourcing
301-500
110
  • Anonymous  mạo danh  ( Phạm Thanh Hữu )  với tư cách là: Giám sát mấy thằng ngu
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Anh xin thông báo với các em, tình hình như các em đã biết thì đồng Yên đang giảm mạnh. Anh sẽ cho một số em tốt nghiệp sớm trong tương lai nhé! Ai khóc nổi đau này 😭😭😭😭😭😭😭😭