1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Japana

Tan Phu, Ho Chi Minh
Product
51-150
4
  • Anonymous  mạo danh  ( Ẩn danh )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nguyễn Ngọc, tổng giám đốc của công ty là tên ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng cho rằng ta đây là làm việc lớn, suy nghĩ lớn, còn người khác là làm việc nhỏ, suy nghĩ nhỏ. Hắn keo kiệt, bủn xỉn với nhân viên nhưng lại thương yêu, ưu ái cho thành phần chóp bu, tay sai, bọn nịnh bợ hắn. Ai muốn sống tốt ở công ty này thì phải biết nịnh bợ, a dua cha Ngọc và thành phần tay sai của hắn.