1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
51-150
9
  • Anonymous  mạo danh  ( Anh Nhân viên )  với tư cách là: Dev già lâu năm
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Anh em đang làm hoặc sắp dô KMS solution thì cẩn thận thằng SEM đầu bạc mới lên, nhìn vên ngoài thân thiện quan tâm mọi người đồ nhưng sau lưng nó đâm chết hồi nào ko hay đây nha. Nhìn mặt là biết mắt nhỏ gian xảo tâm sinh tướng mà lại