1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
436
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev quèn )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đây là một công ty lớn và là "Vietnam Best IT Companies 2020". Không hiểu sao người phỏng vấn vòng technical lại có phong cách nói chuyện cọc cằn và rất thiếu chuyên nghiệp, có vẻ khinh thường ứng viên vậy nhỉ. Người phỏng vấn là đại diện cho công ty tiếp xúc trao đổi với ứng viên mà thái độ như vậy thì ứng viên sẽ suy nghĩ như thế nào về công ty, cách làm việc của nhân viên trong công ty, dự án có phát triển được ko với những con người như vây. Theo mình đây là công ty "VietNam worst interviewing attitude 2020" mới đúng chứ nhỉ.