1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
459
  • Anonymous  mạo danh  ( Mê Gái )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cho bảng lương rồi còn báo failed. Cty phỏng vấn viên hách dịch thấy sợ. Không thể ngờ gặp những chuyện này ở một cty như KMS. 😁😁😁