1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
436
  • Anonymous  mạo danh  ( Senior React js )  với tư cách là: Senior React js
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tinh trình nhé, t code cũng kha khá, 3 năm 22 triệu Net thôi, ---- Phỏng vấn hỏi khá nhiều --- muốn trên 22 triệu cần chuẩn bị thêm Đệ quy, + Design pattern, Singleton, Chain Responsibility, Factory, Observer --- Lưu ý: PV rất arrogant khinh thường ứng viên nên, phải hỏi xem nếu pass thì có làm với interviewer đó ko. Nếu ko thì đòi găp team lead