1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
436
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty tệ nhất từng vào làm. Tình trạng chung các dự án ở đây là nhân viên phải tự nguyện OT và không được trả tiền, còn tệ hơn cả FS. Thêm văn hóa sùng bái cá nhân nữa, không khác gì công ty nhà nước.