1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
459
  • Anonymous  mạo danh  ( candidate )  với tư cách là: candidate
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    3 năm kinh nghiệm deal 18 triệu, mà hỏi khắp mọi thứ, đệ quy, dynamic programming, design pattern -- Thái độ kênh kiệu, ngạo mạng, khi ứng viên ko trả lời được -- Thằng pv tóc đã bạc, học trường bách khoa,