1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
459
  • Anonymous  mạo danh  ( Code Dạo )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty hãm. Dự án OT xuyên màn đêm hết lần này tới lần khác. PM ở trên chỉ chủ yếu chạy theo requirements khách hàng. Bộ phận APAC thì làm outsource cho tụi Singapore là chủ yếu. Mà BA Singapore thì nó dốt, không có khả năng quản trị rủi ro. Và OT xuyên màn đêm là cái chuyện loop vô tận.