1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
459
  • Anonymous  mạo danh  ( Senior Code Dạo )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Trang Nguyễn out, Nam Vũ out, Tracy out. Dự án thì push junior vào tính tiền senior cho khách hàng rồi bắt OT sml. Requirements của khách hàng đ' nắm cũng đ' deal được. Chúc mừng các con buôn đã nâng tầm KMS. =))))