1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu M_Service (MoMo)

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
501-1000
38
  • Anonymous  mạo danh  ( Anonymous )  với tư cách là: Java Developer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty đấu đá nhau quá chừng, mấy thằng dev, tester 2 3 năm kinh nghiệm vô do hết người nên cho lên senior, leader đồ mà tech chả có làm cười ỉa. Suốt ngày họp hành không có thời gian để làm, dịch này WFH nên treo máy nghe họp vừa làm được chứ lên công ty thì ngày họp tối về làm quá. Dịch cắt giảm cũng nhiều, năm nay nát hơn nên dời KPI sang tháng 4 nhận chứ bình thường là trước tết âm trả KPI + tháng 13 (maybe sợ nhiều người nghỉ) sếp thì keo, mấy thằng senior leader 2 3 năm kinh nghiệm thì ảo tưởng thể hiện. Nói chung cần cải cách.