1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu M_Service (MoMo)

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
501-1000
38
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Làm môi trường không thân thiện lắm, lương thấp. Nhiều người khá toxic, không chịu share mà cứ khinh khỉnh. Đợt này nghe tình hình tài chính công ty khó khăn. Khả năng sắp tới có biến lớn. Nghe vu vơ nội bộ vài team đang có biến động nhân sự rồi