1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Product
51-150
1971
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ở đâu cũng có này có kia, cty nào cũng có bệnh của nó, quan trọng là phù hợp và hợp tác, xem nhau là các đối tác là khách hàng thì cố gắng gìn giữ.....