1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Product
51-150
2335
  • Anonymous  mạo danh  ( Dũng )  với tư cách là: Marketing
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Phòng marketing tuy ít người nhưng đồng nghiệp trong phòng rất dễ thương, nhiệt tình, hay nói chuyện phiếm và hay giúp đỡ mình trong công việc