1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Văn phòng đẹp, lương khá ngon, sếp Nhật nhưng mindset rất Tây, welcome những bạn php/nodejs sẵn sàng học ruby on rails, bạn nào thích thì làm test, không muốn chuyển qua rails thì thôi bỏ qua. Hỏi lương cũ thì cứ trả lời thôi, họ chịu mức mình đưa ra thì làm, ko thì làm tiếp chỗ cũ, dễ mà.