1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev quèn )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    500 ae cho mình hỏi quy trình phỏng vấn thế nào ạ? Có pv tiếng anh không ạ? Với lại range lương bên này cho dev 3 năm khoảng bao nhiêu ạ?