1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty chán không thể tả. không quý trọng người tài, ai nịnh nọt hay có khả năng hùng biện thì được lên cao còn ai âm thầm đóng góp thì sếp không nhìn thấy do sếp lớn thì không hiểu gì về tech. HR thì quảng cáo 10 nhưng vào là thất vọng toàn tập. Chấm công thì quá là strictly, trễ phút cũng bị trừ lương chứ không được nhắc để bù vào hôm sau. Dù đã nghỉ nhưng vẫn muốn comment cho các bạn tránh xa công ty này.