1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  mạo danh  ( Đang trải nghiệm tại đây )  với tư cách là: Cóc ké tép riu
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Văn phòng SG: Công ty thì văn hoá trước khi 3 ông department manager vô thì rất ok. ~Tôn trọng nhân viên, ~HR thân thiện, ~Sếp người Nhật tâm lý Kể từ khi 3 ông người manager non tech đậm chất Việt Nam vào thì ~ Anh John thì rất lắng nghe, support mọi người biết JP thì không đấu lại 2 ông kia nên bay màu. ~Ông Charlie thì được mỗi cái miệng hay thảo mai, giả lã với mọi người nhìn rất giả tạo. Technical không biết, management skills không có, tiếng Anh bập bẹ, tiếng Nhật thì một chữ bẻ đôi không biết. Suốt ngày chỉ thấy canh giờ nghỉ ra đánh bida. Thấy team kia la suốt ngày là nhờ quài mà manager không support mẹ gì. Tộiiii Anh Tobe: không có cơ hội làm việc chung nên skip comment. Tóm lại, vẫn không biết tuyển 3 ông vô contributed được gì cho một công ty product trong khi k có technical, managememt skill cũng chẳng có gì nổi bật. Mà lại nhận được nhiều đãi ngộ hơn nhân viên cũ và nỗ lực rất nhiều. Ai đã vào công ty trước khi 3 ông vào sẽ thấy sự thay đổi rất rõ rệt Turn_overate tăng, dự án về giảm do công ty mẹ không còn tin tưởng, policy chỉ build cho bản thân 3 ông. Hết phần 1, Nhiều like sẽ đăng thêm phần 2 về HR sau thời chị Nancy và phần 3 về sự bát nháo của chi nhánh Hà Nội..