1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thật ra là công ty cũng không đến nỗi tệ như các bạn nói. Lương cũng tạm ổn, cũng có các benefit cơ bản như teambuilding, working hybrid. Hiện tại chỉ có vấn đề lớn nhất là đội ngũ quản lý không phục được nhân viên và khá độc tài. Đâm ra nhân viên ai cũng ghét dẫn tới có nhiều bình lựng khó ưa như vầy nè. Cùng là người VN với nhau mà toàn đưa ra các chính sách thắt chặt để lấy điểm với bên JP mà không cần biết tới cảm xúc của anh em nhân viên.