1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
73
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hiện tại vấn đề nhân sự là nhức nhối hơn cả. HR là bộ mặt của công ty là người kết nối giữa nhân viên và công ty. Vậy mà hiện tại trong team HR có bạn nickname là Maple lại rất ít khi giao tiếp lắng nghe nhân viên, ngoài việc này còn đứng về phía công ty, chỉ chăm chăm thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên từ Cindy mà không cần lắng nghe ý kiến của nhân viên. Đề nghị công ty thay thế bạn HR Manager khác khi không thể mang lại niềm tin cho nhân viên. Còn các anh chị quản lý khác thì không phải bàn vì các bạn đã comment rất nhiều rồi.