1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
106
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tôi không hiểu sao các bạn cứ lên đây mà chửi bới làm gì nhỉ, có giúp ích được gì không? Thay vì thế cứ mạnh dạn mà 1 on 1 với người nào bạn cảm thấy bức xúc hay khó chịu là xong. Tình hình được cải thiện ngay, 1 người thì khó chứ vài chục người thì khác. Các bạn cứ lặng im mà chịu đựng khi quản lý thông báo các chính sách không phù hợp rồi lên đây kêu ca mà các ông bà quản lý chưa chắc đã đọc hết. Ngược lại cũng xin nhắn nhủ với ban quản lý công ty rằng nếu thật sự muốn công ty phát triển thì hãy quan tâm đến cảm xúc của nhân viên trước khi ra bất cứ quyết định nào. Nên nhớ công ty mà các vị đang làm là tập hợp công sức của dev chứ không phải đây là nhà của các vị mà muốn diễn sao thì diễn. Xin hết.