1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
79
  • Anonymous  mạo danh  ( HùngNX_AntiFan )  với tư cách là: Ngoai phòng họp_đang nhìn Hùng NX chém gió phần phật
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    HùngNX từ LINE Hà Nội qua, từ con cóc ghẻ bị cty ghẻ lạnh, qua cty này lên làm lead, đặt ngay quả tên Harry đồ, nom ngon nghẻ.. chém gió phần phật thôi, chứ kiểu cái ngữ dự án làm UI mà phân cho backend làm frotnend thì mấy bạn hiểu trình của thanh niên này rồi đó, sẽ làm cty này toang hoang sớm .. mà có ra sao kệ, sắp nghỉ cty này rồi