1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
79
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Performance review lần trước số nhân viên cũng tầm bây giờ nhưng T12 bắt đầu áp dụng lương mới thì cuối T11 đã biết kết quả review rồi. Đợt này Nhân sự cũng như vậy mà HR đông hơn vậy mà T6 áp dụng lương mới mà giữa T6 mới biết kết quả. Công ty gì mà ngày càng ignore cảm xúc của staff ———— Performance review last time the number of employees was about the same, but T12 started applying the new salary, by the end of T11, the review results were already known. This time, HR is the same, but HR is larger, but T6 applies a new salary, but only between T6 will know the results. What company ignores staff's feelings more and more