1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
79
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty sẽ closed sớm thôi như bạn kia đã nói. Cindy hả? khỏi bàn. 1 key phá hoại chính của cty. Biết bao nhân viên nghỉ vì mụ ấy. Giả tạo, hợm hĩnh, gớm...terrible. Từ lúc nghe tin bác CEO về JP thì khi nhìn lại đúng là cty ngày càng chẳng ra gì, chỉ chờ close nữa thôi