1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu MTI TECHNOLOGY

Ho Chi Minh, Da Nang
Product
151-300
26
  • Anonymous  mạo danh  ( Vừa out )  với tư cách là: Cùi mía
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Out công ty 1 thời gian rồi. Từ cái đợt A3 A4 gì đó. Không biết nay có A5 chưa anh em?