1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NAB in collaboration with Positive Thinking Company in Vietnam

Ho Chi Minh
Product
501-1000
71
  • Anonymous  mạo danh  ( Lead )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Các dự án công ty là đa số công nghệ cũ: VBA, Visual Basic 6.0, MS Access, ASP. NET aspx web form, web service. Tất cả các phần mềm muốn cài lên máy phải làm form request. Không thể tự cài đặt. People manager quản lý theo kiểu ép estimate, áp đặt, hay can thiệp vào chuyên môn của title khác. Ví dụ: QA viết test case, people manager vào review bắt chỉnh theo ý. Tech lead và team estimate về technical cũng vào chỉ dẫn bắt làm theo ý. Anh em cân nhắc khi vào công ty này. Văn hóa làm việc công ty này kém lắm