1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NAB in collaboration with Positive Thinking Company in Vietnam

Ho Chi Minh
Product
501-1000
71
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Dev cày thuê
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Trước khi vô được giới thiệu làm môi trường english chuẩn. Vô nghe mấy thằng tech lead nói chuyện mà phì cười. Nói méo bằng thằng học cơ bản english, sai tè le, nghe hài vl. Trình thì như shit chỉ giỏi vẽ chuyện . Vô làm chán, ít việc mà méo hiểu sao tuyển ầm ầm cho nó. Chắc plan chuẩn bị đi outsource cho bên ngoài kiếm thêm