1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NAB in collaboration with Positive Thinking Company in Vietnam

Ho Chi Minh
Product
501-1000
71
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    bữa phỏng vấn với 1 ông tên Phát Hồ xưng lead senior bên đây, bước vào mặt như trầm cảm, nói chuyện ngang phè thiếu thiện cảm lắm, hỏi thì đánh đố này nọ với mặt khinh người, tech stack làm thấy cũng chán òm, dính quy trình policy này nọ phiền phức lắm