1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NAL Solutions

Da Nang, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
46
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev quèn )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Phỏng vấn pass nhưng không nhận offer vì lí do là: - Một năm có xét thay đổi lương (tăng hoặc giảm theo năng lực) 02 lần. Lần đầu tiên thấy công ty review mà giảm lương nhân viên, vào thì OT sấp mặt.