1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Outsourcing
1000+
759
  • Anonymous  mạo danh  ( Tay đua kiệt lặc )  với tư cách là: Bàn thờ
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tội NT, ngày càng đi xuống rồi, nhất là cái line BA là thằng Duong Trương. Nghe đâu line BA tách làm đôi, thằng Hiếu mập địt sắp lên thay thằng Dương vì thang Dương ngu, xuc pham chi đại trong công ty, nên bi đá khỏi tứ trụ của NT. Giờ nó phải đi bợ đít thằng Hiếu để giữ lai cái chức quèn của nó. Âu cũng la tra báo, đừng thấy nó ngon ngot bề ngoài vầy mà tưởng lầm, dis con me, tao thề thằng đó la cái thẳng hiểm nhất mà tao từng biết. Nó lợi dụng tất cả những ai đem lai lợi ích cho nó mà thôi. Thiết nghĩ no nên đi hoc làm dien viên , đừng làm về phần mềm nữa. Sống trên đời bớt loi dụng người khác, thâm hiểm vãi lol ra, bê ngoài thi anh anh em em. Mà tao ghét nhất cai tật thích nói đao lý lắm, ở đời la phải vậy , rồi phai nên hoc hỏi nhiều này kia. Trong khi sống như con cẹc , chả ra làm sao. Bởi vậy ta nói , may thằng sống đạo lý thường nói chuyện như LOL éo sai tí nào.