1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Outsourcing
1000+
759
  • Anonymous  mạo danh  ( Cotihunter )  với tư cách là: UI candidate
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lão Khoa UI lead pv khi thường ứng viên, Lão hỏi t có sẵn sàng OT ko, Tôi nói ko lão đứng dậy đi ra khỏi phòng luôn Loại lead này còn non và kém nhân cách lắm, Khoa ạ m sẽ bị nghiệp quật Ps: nash tech etow hcm