1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Outsourcing
1000+
759
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    offer tăng 10-30% so với lương cũ, bắt nộp payslip 3 tháng gần nhất để so lương. Công ty product nhưng rất thích hợp cho người thích làm outsource, dc đối xử như công dân hạng 2 so với dev ở các nước khác