1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Outsourcing
1000+
759
  • Anonymous  mạo danh  ( Nhân viên )  với tư cách là: Tester
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Trên trang xin việc các bạn thấy công ty nói có tổ chức Company Trip một năm một lần, nhưng nếu các bạn không đóng tiền công đoàn thì không được tham gia Đây là tin nhắn của QC-Line Manager Lâm chia sẽ cho toàn group.