1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
639
  • Anonymous  mạo danh  ( Bịa )  với tư cách là: Nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đời là thế mô hình ở NFQ nó sinh ra những thể loại người mà họ play cái role cao hơn bạn, họ có quyền phán xét bạn cho dù họ đúng hay là sai. Bạn ko làm gì được họ, bạn cay cú, bạn lên đây comment ức chế hê hê