1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
436
  • Anonymous  mạo danh  ( BWB )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Gần cuối năm, thấy review buff 5 star cho NFQ nhiều quá, mà lên đây toàn mỗi drama. Năm nay có chương trình tặng trà sữa viết review không các bạn