1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
436
  • Anonymous  mạo danh  ( Pha ke )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ở KMS học đc cái hèn của thằng nhặt rác. Về FSOFT học đc cái nhục của những cái thằng bị hệ thống đè. Nếu qua NFQ như th bạn t kể sẽ học đc cái bẩn của những thằng mặt tươi như hoa cứt chó nhưng quay lưng nó lụi cái... thì thôi t xin kiếu