1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
451
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev nai )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty ổn mà mấy mẹ, lương tốt, làm việc giờ tự do.. xin vô mấy lần mới được, còn làm việc với ai ko hợp thì bớt bớt sân si đi mấy mẹ nó :v