1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
639
  • Anonymous  mạo danh  ( Hitler )  với tư cách là: Đái
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ở đây quá nhiều PM hãm. Không đáng để làm. Lúc mới vào trúng team ok thì vẫn có khả năng bị chuyển sang team hãm. Nói chung cty này không đáng để làm. Next thôi.