1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
451
  • Anonymous  mạo danh  ( NameNotFound )  với tư cách là: Undefined
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nói là cho nhân viên nghỉ 1 tuần Giáng Sinh xả stress. Xong sau đó qua năm mới tự ý cắt bớt ngày phép của người ta còn 8 ngày. Dối trá. Lươn lẹo. Boss ranh ma chơi chữ, lươn lẹo làm anh em tưởng lầm cty tốt lắm cho nhân viên hẳn 1 tuần free. Mới vô làm mà thấy có vẻ không ổn rồi. Qua Tết té thôi.