1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
451
  • Anonymous  mạo danh  ( Tiên nữ )  với tư cách là: Trên cao
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    PM chỉ tôn trọng và cân nhắc bộ sậu chơi chung. Còn lại coi như không có cơ hội. Sếp & HR làm nhiều chuyện cảm giác như lừa nhân viên. Thôi ráng chịu đựng qua tết.