1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
502
  • Anonymous  mạo danh  ( culi )  với tư cách là: mô
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    hài thiệt chứ, founder vui vì ít người nghỉ dù bất mãn với chính sách mới. hy vọng ông không biết là do ng ta chưa chốt dc offer mới chứ hàng tá người đang tích cực phỏng vấn hàng tuần kìa.