1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1057
  • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là: chỗ mô
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Phỏng vấn với PM, TL bảo trình độ em là TL rồi qua vòng deal lương 4k với HR mà tự nhiên mặt em nó đơ lại. Xong về nhận mail từ chối luôn. Là sao ? Là sao ?