1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
502
  • Anonymous  mạo danh  ( NFQ chân chính )  với tư cách là: Cao cấp
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy bạn rảnh ghê làm không lo làm còn lên đây nói xấu công ty. NFQ có được ngày hôm nay là nhờ những con người tài năng và gắn bó lâu dài. Nhiều bạn còn chẳng biết CEO cũ là ai mà cũng lên đây ý kiến. Nhìn gương những người ban đầu chỉ là Standard hay Junior mà giờ đã lên đến mức gì rồi? Lo làm tốt được khách hàng khen, PM mến để đến kì review còn được lên lương chứ thái độ như các bạn tôi nghĩ chẳng được lên lương đâu. Mà cho hỏi mấy bạn muốn nghỉ sao không nghỉ đi mà lên đây nói làm chi vậy? Hay là không chỗ nào nhận với mức offer tốt hơn công ty? Mình thấy nhiều người nghỉ rồi được thời gian cũng xin quay lại bám víu các thành viên NFQ chân chính đấy :))