1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1057
  • Anonymous  mạo danh  ( coder )  với tư cách là: ngồi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    cty ngày càng có xu hướng phát xít hóa. cấp quản lý đang tìm cách dạy nv thành cừu cho dễ nuôi. sáng vào cty phải quét qr code chẳng để làm gì, gửi xe thì tao chọn chỗ nào mày gửi chỗ đó, ko thích thì bỏ tiền túi ra mà kiếm chỗ gửi xe... cty cũng đang tích cực đào tạo fresher để dễ dạy, khỏi ý kiến nhiều, lương thấp nhưng vẫn có khả năng lừa khách hàng kiếm xiền