1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
516
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ăn "sờ nắc" chụp hình team shopware https://www.facebook.com/nfq.asia/photos/pcb.5132258376885386/5132258263552064. Tìm hiểu thêm thì shopware sử dụng các component của Symfony và Doctrine nhưng vẫn centralize MVC như cũ. Sử dụng Behat nhưng chỉ để e2e testing. Món này mà tự hosting và custom thì bao nhiêu khê https://github.com/shopware/shopware đảm bảo kén khách. Sau đó là bản 6 https://github.com/shopware/platform đã sử dụng full Symfony và Vuejs nhằm hướng đến xây dựng web app và api. Mình từng phỏng vấn fail ở NFQ, và chưa từng nghe đến shopware. Nếu cẩn tìm hiểu thêm về trải nghiệm phỏng vấn của mình ở NFQ, bạn có thể liên hệ với mình tại feedviec.com/@kn-zero