1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
615
  • Anonymous  mạo danh  ( Brian )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Many people like to "make color", others like to "teach life" to others :D, technology is at a normal level. Focus on redundant, unnecessary skills. Mediocre English ability, nothing special, but very complacent! It doesn't feel like an IT company but a "sun sea" company @@ Some people have delusions about the company, need to be awakened. Evaluate, comment in a one-sided way, as they like. Everything looks okay but it's really unstable. Likes to do silly, fake things to show off.