1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
615
  • Anonymous  mạo danh  ( Time Tracking )  với tư cách là: Leader Sheep
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ôi đệch… Sáng nay thằng PM gởi tài khoản Clockify, bắt Time Tracking… Vậy là hết flexible rồi ah? Mai mốt gắn thêm cái cửa thẻ từ, đếm số lần đi đái nữa là đẹp…