1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
615
  • Anonymous  mạo danh  ( BOD member )  với tư cách là: Manager
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Dạo này công ty không có khách hàng mới, khách hàng cũng không muốn ký tiếp nên phải tìm cách cắt giảm nhân sự thay vì sa thải để khỏi mang tiếng. Anh em cứ chửi bới đi, ai trung thành thì đáng để công ty welcome ở lại. Nghĩ cũng buồn lắm, sinh nhật 7 năm công ty không có tiền tổ chức đi company trip mà chỉ là những mẫu bánh ngọt.