1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
615
  • Anonymous  mạo danh  ( Twitter @NFQ_Asia )  với tư cách là: CEO - Chief Entertainment Officer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Chương trình cộng đồng dành cho ae dev nfq và bạn bè quốc tế năm châu tiếp tục trên Twitter. Hãy chung tay xây dựng #NFQmemes #NFQasia https://twitter.com/NFQ_Asia/status/1555717162039402496?s=20&t=y2gqEjg3lhipiWd3tQJDrA