1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( Kylie Tram Le )  với tư cách là: Ex-PM
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hi Trần Đình Chương, I worked at NFQ from Jul 2019 - Sep 2021. With this smooth departure I hope that you will not bring up the past of me and Annie. Hi darling, Annie, do you miss em? Are you still cozy with your family? I was really upset when your subordinates spoke out to expose me on public social networks: https://tamsudev.club/nfq-asia-8bit-rockstars/comment/635cdd74e1b2ee50105a2fd2 This has made em very sad and misses my past with Annie. I love you, but I hate you so much. You abandoned me, forced me to quit my job at NFQ. It's heartbreaking for em, anh must be severely punished to atone for what I have to endure so long, Annie!